Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ sáng 30/10

Sáng 30/10, Quốc hội bắt đầu 3 ngày hoạt động chất vấn. Khác với trước, lần này, đại biểu có thể chất vấn tất cả thành viên Chính phủ.

Thời sự Thứ ba, 30/10/2018, 08:09 (GMT+7)