Quốc hội tiếp tục thảo luận kinh tế xã hội

Hà Nội66 đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến, 4 thành viên Chính phủ sẽ giải trình thêm các câu hỏi trong ngày thảo luận thứ hai của Quốc hội về kinh tế xã hội.

Thời sự Thứ năm, 31/10/2019, 08:07 (GMT+7)