Sư thầy gom rác Hồ Tây ngày Táo quân chầu trời

Với tấm biển “Thả cá, xin đừng thả túi nylon”, sư thầy Thích Tịnh Giác chùa Phúc Sơn (Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) luôn tay gom rác làm sạch Hồ Tây ngày ông Công ông Táo chầu trời. 

Trần Quang - Huy Mạnh

Thời sự Thứ sáu, 20/1/2017, 14:09 (GMT+7)