Tăng vốn, đói tiền ở tuyến metro số 1 Sài Gòn

Không có tiền thanh toán cho nhà thầu, TP HCM liên tục lại phải tạm ứng để tránh nguy cơ lãn công song chỉ như "muối bỏ biển". 

Khánh Hoàng

Thời sự Thứ bảy, 26/8/2017, 06:30 (GMT+7)