Thăng trầm của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Qua rất nhiều năm kể từ ngày khởi công, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. 

Khánh Hoàng

Thời sự Thứ hai, 26/6/2017, 07:09 (GMT+7)