Thủ tướng: 'Giải tán hợp tác xã yếu kém là cần thiết'

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 220 hợp tác xã yếu kém phải giải thể, nguyên nhân chủ yếu do quy mô nhỏ, thiết bị công nghệ lạc hậu...

Lộc Chung - Thanh Huyền

Thời sự Thứ sáu, 22/6/2018, 10:00 (GMT+7)