Thủy thủ Mỹ ru trẻ mồ côi ngủ

Thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đà Nẵng ngày 7/3, các lính Mỹ chia nhau xúc cơm cho các bé ăn, bế ru các bé ngủ trên vai.

Đắc Thành

Thời sự Thứ tư, 7/3/2018, 14:19 (GMT+7)