Tiếp tục có siêu bão đang hướng vào biển Đông

Dự báo 48-60 giờ tiếp theo, bão Barijat sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp, trong khi một siêu bão khác đang hướng vào biển Đông.

Thanh Huyền

Thời sự Thứ tư, 12/9/2018, 13:39 (GMT+7)