Tổng bí thư: 'Sắp xếp bộ máy công an đụng chạm ghê gớm lắm'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay dự hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo sắp xếp bộ máy, nhân sự công an. 

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Thứ ba, 26/6/2018, 20:43 (GMT+7)