Tổng Bí thư: Việc xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng chưa dừng lại

“Vừa rồi Đảng mới kỷ luật như thế và yêu cầu nhà nước cần có kỷ luật. Quốc hội đang làm, Chính phủ đang làm và mai kia nếu điều tra ra vi phạm luật hình sự thì còn xử lý hình sự, trả tài sản. Nên thế nào là nặng, thế nào là nhẹ?", Tổng Bí thư nói về việc xử lý sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.

Thời sự Thứ tư, 7/12/2016, 12:30 (GMT+7)