Tổng cục Môi trường lấy mẫu nước sông Tô Lịch sau 7 ngày lắp máy nano

Ngày 24/5, Tổng cục Môi trường lấy mẫu nước sông Tô Lịch để phân tích độc lập hiệu quả của hệ thống nano.

Lộc Chung

Thời sự Thứ sáu, 24/5/2019, 16:56 (GMT+7)