Trai tráng mình trần hò hét, ngồi kéo co bằng dây song

Kéo co ngồi trong lễ hội đền Trấn Vũ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trần Quang

Thời sự Chủ nhật, 7/4/2019, 20:09 (GMT+7)