Trạm BOT Cai Lậy thối 100 đồng, tiếp tục bị tài xế chất vấn

Ngoài yêu cầu thối 100 đồng, các tài xế còn quyết không mua vé vì cho rằng trạm BOT Cai Lậy thu phí lại vào giữa đêm không báo trước.

Vũ Đoan - Hoàng Nam

Thời sự Thứ bảy, 2/12/2017, 05:45 (GMT+7)