Tranh cướp, vật lộn để cầu may mùa lễ hội 2018

Cảnh hỗn loạn và bạo lực vẫn diễn ra ở nhiều lễ hội bất chấp việc Bộ Văn hoá có công văn đề nghị chấn chỉnh. 

Khánh Hoàng - Trần Quang

Thời sự Thứ hai, 5/3/2018, 14:02 (GMT+7)