Trẻ em vượt sông bằng cầu tre đến trường ở Lạng Sơn

Cầu tạm kết bằng bè tre bắc qua sông Kỳ Cùng là đường đến trường của học sinh thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung, Cao Lộc, Lạng Sơn.

Trần Quang

Thời sự Thứ hai, 13/8/2018, 21:02 (GMT+7)