Trèo cây thốt nốt lấy nước làm đường

Thức dậy từ mờ sáng, người nông dân ở An Giang trèo lên những ngọn cây thốt nốt cao chót vót để lấy nước về nấu đường. Mỗi ngày, họ thu nhập khoảng 100 nghìn đồng.

Bá Phúc

Thời sự Thứ ba, 6/12/2016, 07:49 (GMT+7)

Loading