Trưởng BQL metro TP HCM: 'Tôi tự tin không sai phạm'

Ông Lê Nguyễn Minh Quang khẳng định không tư lợi, việc điều chỉnh thiết kế tường vây từ 2 m xuống 1,5 m đã được tư vấn độc lập kết luận đảm bảo chất lượng.

Vũ Đoan

Thời sự Thứ năm, 27/12/2018, 00:12 (GMT+7)