Tuyến phố 'đồng phục' cột đỏ ở Hà Nội

500m đường Đình Thôn, Mỹ Đình I (Hà Nội) được cắm cột sơn đỏ và gắn biển hiệu đồng phục trong dự án tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020 của phường Mỹ Đình 1.

Huy Mạnh

Thời sự Thứ bảy, 10/11/2018, 08:26 (GMT+7)