Tỷ lệ trường ngoài công lập ở Hà Nội đạt chuẩn quốc gia thấp

Theo giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng, trong 477 trường ngoài công lập tại Hà Nội, tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia là rất thấp.

Lộc Chung

Thời sự Thứ bảy, 7/7/2018, 00:27 (GMT+7)