Ùn tắc giao thông ở Sài Gòn và Hà Nội đang thế nào?

6 tháng đầu năm, tình hình ùn tắc giao thông tăng mạnh có xu hướng mở rộng về không gian và kéo dài về thời gian.

Lê Huyền

Thời sự Thứ tư, 26/7/2017, 19:00 (GMT+7)