Việt Nam có những lựa chọn mô hình phát triển nào sau 1975?

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban bí thư, Phan Diễn chia sẻ về những băn khoăn trong quá trình lựa chọn mô hình phát triển kinh tế đất nước sau năm 1975.

Thời sự Thứ bảy, 17/12/2016, 10:53 (GMT+7)