Việt Nam nhập 4 triệu tấn phế liệu trong nửa đầu 2018

6 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu trên 4 triệu tấn phế liệu, tổng giá trị 1,2 tỷ USD, bằng lượng nhập khẩu cả năm 2016.

Lộc Chung - Trần Thanh

Thời sự Thứ ba, 31/7/2018, 05:55 (GMT+7)