Vịnh Xuân Đài được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia

Thủ tướng có quyết định quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030.

Vũ Đoan - Thiên Trí

Thời sự Thứ năm, 26/4/2018, 20:55 (GMT+7)