Xếp domino từ 3.000 cuốn sách tại Hoàng Thành Thăng Long

100 tình nguyện viên xếp domino bằng sách trên diện tích 200m2.

Trần Quang

Thời sự Thứ sáu, 5/10/2018, 21:42 (GMT+7)