Xếp hàng xin chữ ở trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) bắt đầu mở cửa cho chữ từ mùng 2, mỗi ngày có cả nghìn người xếp hàng chờ gặp thầy đồ.

Trần Quang

Thời sự Chủ nhật, 18/2/2018, 15:26 (GMT+7)