100% công an Hà Nội được huy động bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bản tin cập nhật ngày 25/2, hai ngày trước thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Ban Video

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ hai, 25/2/2019, 19:18 (GMT+7)