An ninh thắt chặt trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bản tin cập nhật ngày 24/2, ba ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Ban Video

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Chủ nhật, 24/2/2019, 20:01 (GMT+7)

Loading