Hai nhà lãnh đạo Trump - Kim đi dạo trong khách sạn

Sau cuộc họp kín 15 phút, ngắn hơn với kế hoạch 45 phút, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đi dạo trong khuôn viên khách sạn.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ năm, 28/2/2019, 08:56 (GMT+7)