Hơn 40 giờ ở Việt Nam của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ đã có hai ngày bận rộn ở Việt Nam. Diễn biến bất ngờ của hội nghị thượng đỉnh khiến ông về nước sớm hơn vài giờ so với dự kiến.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ sáu, 1/3/2019, 11:31 (GMT+7)