Lãnh đạo Mỹ - Triều rời khách sạn

13h25, lãnh đạo hai nước rời khách sạn Metropole (Hà Nội) mà không một thỏa thuận cụ thể nào được đưa ra. 

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ năm, 28/2/2019, 11:53 (GMT+7)