Ngày đầu của ông Kim Jong-un ở Việt Nam

Bản tin tổng hợp ngày 26/2, một ngày trước thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội.

BTV: Thùy Ngân

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ ba, 26/2/2019, 19:06 (GMT+7)