Ngày làm việc khác dự kiến của lãnh đạo Mỹ - Triều

Bản tin tổng hợp ngày 28/2, ngày diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ năm, 28/2/2019, 19:04 (GMT+7)