Những dấu mốc trong quan hệ Việt - Mỹ 25 năm qua

25 năm kể từ khi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam, quan hệ hai nước có nhiều bước tiến.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ năm, 28/2/2019, 00:01 (GMT+7)