Phương tiện của đoàn Mỹ liên tiếp được vận chuyển đến Hà Nội

6 ngày trước thượng đỉnh Mỹ - Triều, "ngựa thồ" C-17 tiếp tục chuyển phương tiện đến Nội Bài, nhiều hoạt động chào đón hai vị lãnh đạo Trump - Kim.

Ban Video

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ sáu, 22/2/2019, 01:09 (GMT+7)