Tổng thống Trump gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sáng 27/2, Tổng thống Mỹ đến Phủ Chủ tịch hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ tư, 27/2/2019, 10:24 (GMT+7)