VnExpress
Background Video

Công ty thương mại điện tử thu 100 triệu USD sau 3 năm ra đời

Ba năm trước, Chieh Huang lập Boxed trong nhà xe, từ doanh thu 40.000 USD năm đầu, công ty đã nhảy vọt lên mức 100 triệu USD hiện tại.
Kinh doanh  03:00 - 15/12/2017
 
 
 Tags

thương mại điện tử

khởi nghiệp

khởi nghiệp trong nhà xe

Boxed

 
vnexpress