VnExpress
Background Video

Chú chó mừng rỡ sau nhiều ngày không gặp chủ

Chú chó giống Saint Bernard to lớn chạy như tên bắn ra ôm ấp chủ nhân.
Gia đình  19:55 - 13/3/2017
 
 
 Tags

Cún

chó con

chó trưởng thành

hình ảnh hài hước

 
vnexpress