Chàng trai làm mọi việc bằng chân

Đồng NaiHạnh, 20 tuổi, đang sống đời sinh viên khác biệt khi làm mọi việc chỉ bằng chân. 20 năm trước, mẹ Hạnh đã ngất khi lần giở áo mà không tìm thấy đôi tay con.

Phong Vinh - Việt An

Tôi kể Thứ sáu, 30/10/2020, 08:00 (GMT+7)