Cụ ông 94 tuổi chạy xe máy bán kẹo bông gòn

Mỗi ngày ăn 5 tô cơm, ông Bảy một mình chạy xe rong ruổi khắp Sài Gòn để bán kẹo bông gòn với tâm niệm sẽ theo nghề đến chừng nào chết mới thôi. 

Minh Nhật

Tôi kể Thứ hai, 2/9/2019, 00:00 (GMT+7)