Cụ ông biết 3 ngoại ngữ bán chuột cao su ở nhà thờ Đức Bà

Gần 30 năm qua, mặc cho sự phát triển của công nghệ, ông Nguyễn Kim Hạnh (TP HCM) vẫn làm đồ chơi dân gian vì tình yêu dành cho trẻ.

Minh Nhật

Tôi kể Thứ hai, 11/3/2019, 00:02 (GMT+7)