Người đàn ông gần 20 năm nuốt rắn và kiếm

Theo nghề diễn xiếc từ năm 7 tuổi, đến nay anh Nguyễn Văn Hoàng có thể nuốt một lúc 4 con rắn, 7 thanh kiếm và đóng đinh vào mũi.

Minh Nhật

Tôi kể Thứ ba, 5/3/2019, 00:00 (GMT+7)