Tình anh em của hai người đàn ông xa lạ

Một người không thấy ánh sáng, người đi lại trên đôi chân giả... hơn 10 năm nay, họ kết nghĩa anh em, cùng nhau buôn bán mưu sinh ở Sài Gòn.

Minh Nhật

Tôi kể Thứ hai, 30/7/2018, 00:00 (GMT+7)