VnExpress
Background Video

Thanh Thảo mong có con

Ca sĩ chia sẻ mong muốn mang thai cuối năm nay khi đóng vai bà bầu trong tiết mục "Túp lều lý tưởng" ở game show phát tối 18/3. 
Giải trí  09:44 - 19/3
 
 
 Tags

Thanh Thảo

mang thai

cuối năm

tiết muc

Túp lều lý tưởng

Trời sinh một cặp

 
vnexpress