VnExpress
Background Video

Cà phê Hà Nội trong clip quảng bá du lịch trên CNN

Khám phá thủ đô qua các quán cà phê là một trong chuỗi nội dung quảng bá Hà Nội vừa được phát sóng trên kênh CNN theo hợp đồng do thành phố ký kết.
Du lịch  15:03 - 9/4/2017
 
 
 Tags

du lịch Hà Nội

CNN

quảng bá Hà Nội

clip du lịch

văn hóa cà phê

cà phê Hà Nội

 
vnexpress