VnExpress
Background Video

8 ký hiệu 'thà không biết còn hơn dùng nhầm' khi đi du lịch

Nếu không hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu, bạn đừng nên sử dụng tùy tiện bởi cùng một động tác ở các quốc gia khác nhau sẽ có nghĩa đối lập hoàn toàn.
Du lịch  20:03 - 17/5
 
 
 Tags

du lịch

ký hiệu

ngôn ngữ ký hiệu

Anh

Nhật

Thái Lan

 
vnexpress