VnExpress
Background Video

Du khách bơi cùng hàng triệu con sứa mà không bị đốt

Hồ Jellyfish nằm ở quốc đảo Palau, nam Thái Bình Dương. Đây là nơi cư trú của hàng triệu con sứa.
Du lịch  08:09 - 19/4/2017

INSIDER

 
 
 Tags

sứa

bơi

sinh vật biển

Thái Bình Dương

đại dương

 
vnexpress