VnExpress
Background Video

Tú Dưa và vợ con ở nhà thuê 10 triệu đồng một tháng

Cựu thành viên Quả Dưa Hấu cùng người vợ thứ ba và các con sống ở nhà thuê trong ngõ nhỏ Hà Nội.
Giải trí  00:00 - 7/6

Trần Quang - Đức Trí  |  

 
 
 Tags

tú dưa

gia đình tú dưa

cuộc sống tú dưa

nhà thuê 10 triệu của tú dưa

 
vnexpress