VnExpress
Background Video

Cổ Cự Cơ thể hiện ca khúc trong 'Tân dòng sông ly biệt'

Tài tử trình bày ca khúc mang tên "Nhớ em" trong phim nổi tiếng.
Giải trí  08:56 - 18/3/2017
 
 
 Tags

Cổ Cự Cơ

Tân dòng sông ly biệt

nhớ em

 
vnexpress