VnExpress
Background Video

Lục Y Bình và Hà Thư Hoàn trong 'Tân dòng sông ly biệt'

Triệu Vy và Cổ Cự Cơ đóng hai nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng.
Giải trí  08:56 - 18/3/2017
 
 
 Tags

Triệu Vy

Cổ Cự Cơ

 
vnexpress