VnExpress
Background Video

Những vai diễn để đời của Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Sang

Trần Minh "khố chuối" của "Bên cầu dệt lụa", Thi Sách ở "Tiếng trống Mê Linh" hay Lục Vân Tiên trong "Kiều Nguyệt Nga"... khắc ghi tên tuổi cố nghệ sĩ trong lòng người mộ điệu.
Giải trí  05:33 - 21/4/2017

Tấn Nguyên  |  

 
 
 Tags

Những vai diễn để đời

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Sang

 
vnexpress